POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym „G3Druk.pl” zwanym dalej Sklepem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Są one wiążące dla procesu realizacji danego zamówienia.

§2

Sklep jest częścią firmy „G3 DRUK” Michał Goździk, NIP: 7841155420, REGON: 300840860 mieszczącej się przy ul. Wieżowej 71 lok. 5, w Poznaniu (kod pocztowy: 61-111), tel. 61 610-34-45, adres e-mail biuro@g3druk.pl - przedsiębiorstwa zarejestrowanego przez Urząd Miasta Poznania pod nr 59401-2008 ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanego dalej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

§3

Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów poligraficznych przygotowywanych zgodnie z indywidualną potrzebą i wymogami klienta, za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wykonane na zamówienie, zgodnie z indywidualnymi właściwościami określonymi przez Klienta.

§4

Klient Sklepu przyjmuje do wiadomości, że prezentowane zdjęcia lub elementy graficzne mają charakter wizualizacji i mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od gotowych produktów ze względu na różne ustawienia urządzeń końcowych oraz charakterystykę materiałów, których użycie określił Kupujący.

§5

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są wyrażone w polskich złotych oraz są cenami wyszczególnionymi w kwotach netto jak i brutto (zawierających podatek VAT). Sklep wystawia paragon fiskalny za zrealizowane zamówienie. Na życzenie Klienta sklep wystawia faktury VAT. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są na stronie .

§6

Kupujący może składać zamówienia po zarejestrowaniu bezpłatnego konta użytkownika w ramach systemu teleinformatycznego Sklepu. Konto użytkownika pozwala na powiązania zamówień z konkretnym Kupującym oraz śledzenie stanu ich realizacji. W celu realizacji zamówienia Kupujący powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie może skutkować niemożnością realizacji zamówienia przez Sklep. W przypadku wątpliwości Sklep może kontaktować się z Kupującym celem dobrowolnego uzupełnienia niezbędnych do realizacji zamówienia danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę G3 Druk zawiera strona polityka prywatności.

§7

 1. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on potwierdzenie jego otrzymania przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej. Otrzymanie potwierdzenia oznacza przyjęcie zamówienia do weryfikacji. Sklep każdorazowo potwierdza możliwość realizacji zamówienia posiadającego wskazane przez Kupującego cechy. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania określonego projektu Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący może wówczas całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z tego elementu zamówienia, którego wykonanie nie jest możliwe.
 2. Rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia (dotyczy płatności przelewem lub realizacji płatności kartą). W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” jej wskazanie jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta sklepu. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa w Sklepie zmówienie realizacji produktu, na warunkach samodzielnie zdefiniowanych w kreatorze danego produktu.

§8

Zamówiony towar wysyłany jest za pomocą firmy kurierskiej UPS, paczkomatów InPost, usług kuriera miejskiego Tey (na terenie miasta Poznania). Możliwy jest również odbiór osobisty. Możliwe do zrealizowania sposoby wysyłki uzależnione są od gabarytów oraz wagi zamawianych przedmiotów. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Realizujemy przesyłki poza granice terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – sposób wysyłki oraz jej koszt będzie ustalany z klientem w sposób indywidualny.

§9

Sklep umożliwia następujące formy płatności:
 • za pomocą internetowego serwisu płatności Transferuj.pl,
 • płatność przelewem bankowym na konto Sklepu,
 • płatność przy odbiorze (za pobraniem).

§10

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi zasadniczo 2 dni robocze.
 2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować Kupującego o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji.
 3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
 4. Jako czas realizacji zamówienia wskazywany jest termin od momentu otrzymania wpłaty na konto zamówienia lub podjęcia decyzji przez Kupującego o płatności za pobraniem, do dnia wysyłki, bez uwzględnienia dni powszechnie uznanych za wolne od pracy (soboty, niedziele, święta).
 5. W przypadku realizacji przelewu przez Kupującego później niż w dniu złożenia zamówienia, Sklep będzie przedłużał czas realizacji zamówienia o czas równy opóźnieniu.

§11

W przypadku gdy Kupujący korzysta z możliwości wydruku własnego utworu w rozumieniu prawa autorskiego, przesłane przez niego utwory zostają wykorzystane wyłącznie celem realizacji zamówienia. Przesłanie materiałów przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetworzenie celem realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I ZWROTY

§12

W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący będący konsumentem ma prawo wnieść reklamację zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§13

 1. Klient celem wniesienia reklamacji dostarcza reklamowany towar na adres Sprzedawcy wraz z opisem swojego żądania.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od zaistnienia możliwości faktycznego rozpatrzenia reklamacji informuje Klienta za pomocą drogi elektronicznej o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu oraz koszty doręczenia przedmiotu nowego, wolnego od wad.
 4. W przypadku wątpliwości Konsument oraz Sprzedawca będą dochodzić do porozumienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§14

Kupujący w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Kupujący winien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez Sprzedającego w firmie przewozowej. Niesporządzenie takiego protokołu nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez Konsumenta.

§15

 1. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 10 dni bez podania przyczyny, za wyjątkiem przedmiotów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to w szczególności przedmiotów posiadających elementy poligraficzne zdefiniowane przez konsumenta i wykonane na jego indywidualne zamówienie).
 2. Klient Sklepu może zrealizować swoje prawo przesyłając zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od doręczenia mu zakupionego przedmiotu na adres mailowy biuro@g3druk.pl, a następnie w ciągu 14 dni dokonać zwrotu zakupionego przedmiotu na adres Sklepu wskazany w §1 regulaminu.
 3. Klient jest zobowiązany dołączyć do przesyłki zwrotnej dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego zwracającego należność przez Sprzedawcę oraz dowód zakupu. W przypadku niepodania niezbędnych danych Sprzedawca wzywa drogą elektroniczną do przekazania tych danych. Ich niedostarczenie w terminie 7 dni od wezwania będzie powodowało nieuwzględnienie zwrotu.
 4. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów zniszczenia, może posiadać rozpakowane oryginalne opakowanie, lecz Kupujący dokonując zwrotu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć przedmiot.
 5. Sprzedawca zwróci uiszczoną za przedmiot należność niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki zwracanego przedmiotu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem. W przypadku zwrotu nie mającego podstawy w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności sprzecznego z zastrzeżeniem poczynionym w §15 ust. 1 niniejszego Regulaminu Sprzedawca nie pokrywa kosztów ponownego nadania przedmiotu do Kupującego.
 7. W przypadku wątpliwości Konsument oraz Sprzedawca będą dochodzić do porozumienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

§16

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy formularz zakupu wypełniony przez Klienta będzie zawierał niepełne, błędne lub fałszywe dane.

§17

W przypadku utrudnień w działaniu Sklepu powstałych z przyczyn niezależnych, sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o powstałych utrudnieniach i w możliwie najszybszym czasie umożliwić mu realizację zamówienia.

§18

W przypadku gdy polubowne porozumienie się pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem nie będzie możliwe, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Właściwość sądu rozstrzygającego spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem