Jak przygotować pliki do druku?

Szanowni Klienci,
przygotowane przez Państwa pliki projektów graficznych zostaną na naszej platformie poddane sprawdzeniu (tzw. preflight) pod kontem spełnienia wymogów do druku. Po wgraniu pliku w przypadku niewłaściwego ich przygotowania otrzymacie Państwo krótki raport błędów i ostrzeżeń. Pliki zawierające błędy krytyczne nie zostaną do nas dostarczone. Pliki z ostrzeżeniami za państwa akceptacją zostaną przyjęte lecz reklamacje dotyczące druku z tych plików nie będą uwzględniane. W celu uniknięcia błędów w przygotowaniu projektu, podczas projektowania prosimy korzystać z naszych szablonów zamieszczonych do pobrania przy każdym produkcie. Aby zagwarantować Państwu wysokiej jakości druk Państwa zamówień oraz w celu uniknięcia wielokrotnego poprawiania plików po negatywnej weryfikacji prosimy o przygotowanie plików według opisanych poniżej zaleceń.

Formaty plików przyjmowane do druku oraz sposób wgrywania plików
 • Formaty plików które przyjmujemy do druku: PDF, PS, EPS, JPEG,
 • Pliki do druku najlepiej przesyłać w formacie PDF ( sugerowany format PDF/X - 1a:2001)
 • Pliki programów Microsoft Office (MS Word, Power Point) i PDF zapisany z tych programów nie nadają się do profesjonalnego druku
 • Zalecanym formatem PDF pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej
 • Pliki do druku należy wgrać na stronie Wysyłanie plików klikając na ikonę „Wgraj plik”. Przy zamówieniach wycenianych indywidualnie pliki należy umieścić na serwerze FTP udostępnionym po złożeniu zamówienia
Jak przygotować pliki do druku w formacie PDF?
 • PDF’a wygeneruj ze standardem PDF/X-1a:2001 w wersji Acrobat 4 wersja 1.3
 • projektuj kolorystykę CMYK bez podpiętych profili barwnych. W przypadku użycia innej kolorystyki (względnie w przypadku podpięcia do pracy profili barwnych) źródłowa przestrzeń kolorystyczna zostanie skonwertowana do produkt (używamy profili w standardzie ECI)
 • Zapisz plik bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,
 • Nie umieszczaj komentarzy i pól formliarzy
 • Nie stosuj zabezpieczeń (np. zabezpieczeń hasłem)
 • Nie stosuj tzw. funkcji transferu (ang. transfer function)
 • Nie umieszczaj komentarzy OPI
 • Zapisz bitmapy umieszczone w PDF jako 8 bit na kanał.
 • W opcjach zapisu PDF zaznacz opcję „osadź czcionki w dokumencie” („embed fonts in document”) lub zamień je na krzywe przez zapisaniem do PDF-a (convert to curves).
 • Projektuj dokument wyśrodkowany za stronie ze spadami zgodnymi ze specyfikacją produktu;
 • Dla uzyskania dobrej jakości wydruku stosuj zdjęcia o rozdzielczość minimum 200 dpi;
Najczęstsze błędy których należy unikać i inne praktyczne rady
 • Nie zapisuj czarnych tekstów w 4 kolorach. Czarne teksty przygotuj tylko i wyłącznie w 100% K.
 • Pamiętaj o limitach pokrycia farbowego. Nie przekraczaj 230 % wszystkich składowych kolorów. Kolory projektuj z wartością co najmniej 10%.
 • Unikaj stosowania ramek w projektach położonych blisko krawędzi projektu (szczególnie na wizytówkach). Projektując ramki lub outlines wokół motywu, pamiętaj, że muszą one mieć grubość przynajmniej 4 mm od krawędzi formatu pliku
 • Dla tekstów składających się z czterech kolorów użyj minimum czcionki 8 punktowej.
 • Unikaj drobnych tekstów w tzw. kontrze;
 • Projektując ciemne linie na jasnym tle (linie pozytywne) zastosuj minimalną grubość 0,25 punktu (0,09 mm) a dla linii negatywnych (jasne linie na ciemnym tle) grubość 0,5 punktu (0,18 mm)
 • Głęboką czerń uzyskasz stosując kombinację kolorów: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y. Na małych powierzchniach (do 2cm ?) możesz zastosować tylko 100% K.
 • Pliki zapisuj w kolorystyce CMYK.
 • Pamiętaj o spadach i formatach netto, korzystaj z naszych szablonów
 • Pamiętaj aby mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie miały rozdzielczość 200 dpi, tylko w pracach w dużym formacie (np. plakat B1)można obniżyć rozdzielczość
 • W przypadku grafiki czarno-białej (np. QR - Code lub inny kod paskowy) użyj 100% czerni (C=0, M=0, Y=0, K=100) i rozdzielczości min 300 dpi
 • Stosuj linie w notesach o grubości 0,5 punktu i o nasyceniu kolorystycznym minimum 30 %.